مادر ای معنی ایثار تو گل باغ خدایی

اس ام اس روز زن

روز زن بر خواهرزن برادرزن پدرزن مادرزن سوزان آمپولزن پنبه زن بیلزن جرزن

زیرآب زن هم زن و بادبزن مبارک باد!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


مادر ای معنی ایثار تو گل باغ خدایی / توی روزگار غربت با غم دل آشنایی
مینویسم ازسرخط مادر ای معنی بودن / مینویسم تا همیشه توئی لایق ستودن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است ، سـرچشمه محبت و الطاف داور است بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است ، بعد از خدا به سجده بود زآنکه مادر است

/ 0 نظر / 4 بازدید