قلب او بسیارظریف و شکننده است


قلب او بسیارظریف و شکننده است
 مادر

بر روی صورت افراد در عکس کلیک کنید تا به آن‌ها برچسب بزنید.
از Meysam‏ خواسته خواهد شد که همه‌ی برچسب‌ها را پیش از مشاهده‌ی دیگران تأیید کند.
چتر حمایت او را احساس می کنی………………….زمانی که خواهر توست
گرمای محبت او را احساس می کنی……………زمانی که دوست توست
هیجان و عشق او را احساس می کنی……………زمانی که عاشق توست
پرستش وایثار او را احساس می کنی………..زمانی که مادر توست
دعای خیر او را احساس می کنی……….زمانی که مادر بزرگ توست
.........وباز هنوز او استقامت دارد
قلب او بسیارظریف و شکننده است
بسیار شوخ وشیطان.....
بسیار فریبا....
بسیار بخشنده....
بسیار خوش آهنگ...
او یک زن است
او زندگی است
به او احترام بگذار و به او عشق بورز
----روز زن مبارک------
/ 0 نظر / 3 بازدید