خدایا؛

 

خدایا؛
بضاعت من به قدری است که نمی دانم؛
در حق آشنایان و دوستانم چه دعایی کنم؛
اما می دانم که تو از حال آنان آگاهی؛
پس بهترین ها را برایشان کرم نما؛

که خزانه ی تو هرگز تهی نمی گردد

/ 0 نظر / 5 بازدید