دانسـتنی های طبـی و تغـذیـه ای

دانسـتنی های طبـی و تغـذیـه ای
(صحبت های دکتر روازاده در برنامۀ تلویزیونی نیمروز)

 

دکـتر حسـین روازاده

برنامۀ تلویزیونی نیمروز (شبکه 3)
1390/4/22

 

* اهمیت مثلث الکیان (آب، روغن، نمک)
* تاثیر روغن های گرم و سرد بر کبد
* غذای اصلی قلب، کبد و مغز
* دلیل مضر بودن خوردن آب کلردار
* ضرر سفید کردن شکر
* مواد مجاز خوراکی عامل کاهش عمر
* چراغ عمر چیست؟
* دلیل مضر بودن نوشابه های گازدار
* توضیحاتی در مورد قرص آهن و نعل اسب!
* وظیفۀ دانشمندان اجیر شدۀ غربی
* توضیحاتی در مورد تاثیر خواب سروقت

 

دانلود صوت:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلیک کنید     [5 مگابایت، 34 دقیقه]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دانلود فیلم:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمان کلی فیلم: 35 دقیقه

قسـمت اول [22 مگابایت، wmv] :        (مدیافایر)    (فورشرد)
قسمت دوم [29 مگابایت، wmv] :        (مدیافایر)    (فورشرد)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1 نظر / 4 بازدید
You Ask ! We answer

Welcome to You Ask ! We Try To Answer !, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. http://youask.tk/